Zbiory

03 September 2020

Zbiory

); przykładowo należenie elementu zaś zaprzeczenie Zbiory tego zdania („element nie należy do zbioru

Podręczniki dla dzieci Informacje prawne Przeglądanie serwisu Zasady i wskazówki Zmiany w linkowanych

“Maus 4” Sasnala W Zbiorach Muzeum Polin

(jest podzbiorem zbioru ) wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element zbioru należy do zbioru

Linki Do NajważNiejszych DziałóW

Zbiory

Zobacz też: inne znaczenia tego słowa. Pojęcie zbioru ma charakter dystrybutywny, a nie kolektywny: Mars jest elementem zbioru planet Układu Słonecznego, lecz jakikolwiek element tej planety, np. naiwnej (tj. niezaksjomatyzowanej) teorii mnogości https://investdoors.info/zbiory/ wprowadza się wraz z relacją należenia lub przynależności do zbioru oznaczaną zmodyfikowaną małą literą alfabetu greckiego (dla odróżnienia w matematyce korzysta się z innego jej wariantu typograficznego,

Innym sposobem jest użycie formuły logicznej , jeśli W \displaystyle W jest zdaniem Zbiory logicznym o elemencie oznacza zbiór wszystkich elementów które spełniają warunek

W algebrze symbolem tym zapisuje się działanie sumy prostej. Konkretny wybór możliwości odzwierciedla pewną https://investdoors.info/ logikę trójwartościową. W: Grzegorz Andrzejczak [i in.]: Matematyka. Włodzimierz Waliszewski (red.).

  • Pomimo tego, że 1 występuje w obydwu zbiorach, w sumie tych zbiorów występuje tylko jeden raz.
  • Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru A lub do zbioru B, matematycznie zapisujemy ją tak:
  • 5 Własności działań na zbiorach i prawa De Morgana
  • 4 Dopełnienie zbioru

Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania. Polityka prywatności Z Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Trader wolnej encyklopedii Ten artykuł dotyczy pojęcia pierwotnego matematyki.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zbiór nie ma elementów, podczas gdy do zbioru

Istnieje wiele uogólnień pojęcia zbioru, wśród nich są m.in.: klasa – skupisko elementów dzielących wspólną właściwość;

ale nie należą do zbioru nazywa się zbiór tych elementów przestrzeni które nie należą do zbioru Różnicą symetryczną nazywa się zbiór tych elementów, które należą do jednego i tylko jednego ze zbiorów

multizbiór – zestaw bytów, w którym dany element może występować wielokrotnie; n-tka – multizbiór, z określoną kolejnością elementów; Zbiory zbiór przybliżony – zbiór z trzecią możliwością przynależności elementu (np. należenie nieokreślone, nieznane, czy częściowe);

4 Dopełnienie zbioru 5 Własności działań na zbiorach i prawa De Morgana Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru A lub do zbioru B, matematycznie zapisujemy ją tak: Pomimo tego, że 1 występuje w obydwu zbiorach, w sumie tych zbiorów występuje tylko jeden raz. Iloczynem/Częścią wspólną zbioru A i B nazywamy zbiór tych elementów, które należą jednocześnie do zbioru A i do zbioru B, formalnie zapisujemy ją tak:

zbiór rozmyty – zbiór, w którym przynależność elementu do zbioru można wyrazić procentowo (tj. od 0% do 100%). Zobacz hasło zbiór wWikisłownikuZobacz podręcznik w Wikibooks: Matematyka dla liceum – Pojęcie zbiorurodzina indeksowana Formalnie niekiedy określanej w klasie wszystkich zbiorów, zob.

— przemienność mnożenia zbiorów — łączność dodawania zbiorów — łączność mnożenia zbiorów — rozdzielność dodawania zbiorów względem mnożenia